FANDOM


720285-goostave gander1 large

Andrik Gasse

Andrik Gasse

_______________________________________________

Andrik Gasse er født ca. 1875 i Frankrike. Han flyttet til Andeby for å studere juss, der ble han advokat og traff Dora Duck. De giftet seg ca. 1910 og fikk senere sønnen Anton Duck. Andrik var en kjent heldig and, akkurat som sin kone og sønn. Det betyr ulykke når 2 heldige personer slår bånd, men ikke i dette tillfelle. Da Anton ble født bodde familien i en villa i Gåseby. En dag fikk Andrik brev fra Frankrike, der det sto at han var enearving etter onkelen sin, Pièr Gassè. Da ville Andri og Dora flytte til Frankrike, noe som Anton nektet. Men siden Anton var ca. 19 år på den tiden fikk han bestemme selv og da valgte han å flytte til et hus, som han hadde vunnet i et lotteri, som lå i Andeby-sentrum.